Szolgáltatásaink
 • Létesítmény gazdálkodás menedzsment szolgáltatási csomagunk keretein belül vállaljuk üzemek, épületek teljes karbantartási, illetve üzemeltetési feladatait.
 • Hűtő-fűtő, illetve szárító berendezések karbantartását, esetleges javítását.
 • Légtechnikai rendszerek karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése gyógyszer és élelmiszeripari menőségben.

Kivitelezés, üzemeltetés

Anyagok forgalmazása

Villamos biztonságtechnikai mérések:

 • érintésvédelemi szabványossági felülvizsgálat (ÉV),
 • erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata (EBF),
 • villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat (norma-nem norma szerint)
 • ESD auditok és felülvizsgálat

Szakképzett munkatársaink megfelelő tudással, tapasztalattal végzik a munkájukat mind villamos, akár robbanásbiztos környezetben, annak érdekében, hogy megóvjuk a természetet, környezetet, és a termelési folyamatot az esetlegesen felmerülő robbanásveszéllyel szemben. Mérnökeink, technikusaink ATEX minősítéssel rendelkeznek. Csapatunk eltökélten, nagyfokú odafigyeléssel, precizitással végzi a mérnöki, szervizelési, karbantartási munkálatokat a robbanásveszélyes környezet előírásainak megfelelően

 • Robbanásbiztos villamos, és gépészeti anyagok forgalmazása, beépítése,
 • Robbanásbiztonság-technikai megfelelés vizsgálat.
 • RB dokumentáció, zóna besorolás, zónatérkép, gyújtóforrás elemzés

Szabványossági felülvizsgálatok, gyártói dokumentáció, villamos- nem villamos RB technika területére, és életút nyomon követésére.

Vállaljuk napelemparkok komplex kivitelezését, üzemeltetését, karbantartását. Ezek során szolgáltatásaink az alábbi feladatokra terjednek ki:

Napelemek gépi mosása

 • A napelemparkoknál átlagos esetben évente legalább egy gépi mosás szükséges a park maximális termelőképességének fenntartása érdekében. A távfelügyeleti rendszer által kiértékelt adatok alapján azonban többszöri mosás is szükségessé válhat. Ez főleg akkor jellemző, ha a napelempark utak, mezőgazdasági, ipari területek mellett található, ahol jelentős mértékű a por, pollen, pernye lerakódás. A gépi mosással a téli hómentesítés is megoldható.

 

 • Napelemek elektromos vizsgálata, hőkamerás bevizsgálás
 • Inverterek karbantartása
 • Transzformátorállomás karbantartása
 • Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetése
 • Távfelügyeleti rendszer üzemeltetése
 • MEKH adatszolgáltatás
 •  Adatmentés
 • MAVIR prognózis
 • Biztonságtechnikai felülvizsgálatok (ÉV, EBF, Villámvédelem)

 

 • Munkavédelem mire terjed ki:
 • Tűzvédelmi előadó feladatprofil:
Munkavédelem mire terjed ki:

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységekre.

Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálására.

A munkáltató támogatására a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, segíti a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerülését.

Tűzvédelmi előadó feladatprofil:

Vizsgálja, értékeli a létesítmények tűzvédelmi szempontból fontos paramétereit

Elkészíti és naprakészen tartja a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását

Azonosítja, a főbb tűzveszélyeket Meghatározza a tűzoltó készülékek, felszerelések fajtáját, számát, helyét Elvégzi, a tűzterhelés meghatározását Meghatározza a tűzoltás, mentés feltételeit és figyelemmel kíséri azok biztosítását

Számítással ellenőrzi a kiürítés feltételeit és figyelemmel kíséri a biztosítását

Elkészíti és naprakészen tartja a tűzvédelmi szabályzatot és a tűzriadó tervet

Végzi a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, továbbképzését és a tűzvédelmi tájékoztatást Segíti a létesítményi tűzoltók és a tűzvédelmi szervezet tagjainak felkészítésért

Megszervezi a tűzriadó terv gyakoroltatását

Részt vesz a tűzvédelmi szervezet munkájában

Felügyeli és segíti, a telephelyek tűzvédelmi szervezetének munkáját Szervezi és felügyeli a tűzvédelmi belső ellenőrzés működését

Ellenőrzi a létesítmények területén a tűzvédelmi követelmények érvényesülését

Ellenőrzi és nyilvántartja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket

Felkészíti a létesítményt és a munkaszervezetet a hatósági tűzvédelmi ellenőrzésre

Hiányosság esetén megteszi, illetve kezdeményezi a szükséges intézkedéseket Figyelemmel kíséri a beruházások és fejlesztések tűzvédelmi vonatkozásait Vezeti, készíti és kezeli a létesítmények tűzvédelmi iratait, nyilvántartásait

Tervezi és szervezi az időszakos vizsgálatok, karbantartások ütemezését, nyilvántartását

 Munkakapcsolatot tart a katasztrófavédelmi és tűzoltó szervekkel

 Kezdeményezi és végzi a bejelentési kötelezettségek teljesítését

 Munkakapcsolatot tart a tűzvédelmi szolgáltatókkal

Együttműködik a helyi társ biztonsági szervezetekkel és valamennyi munkahely vezetőjével

Hegyivill Kft

A Hegyi Vill Kft. 2015-ben alakult, így már 6 éve nyújt szakszerű megoldást a megbízók legváltozatosabb igényeire. A feladatok végrehajtásához rendelkezünk az elvárt követelményt támasztó infrastruktúrával, továbbá a szükséges területi lefedettségű logisztikai háttérrel.

A weboldalt készítette: Sajatweboldal.com